Topienie Marzanny reprezentującej zimę

topienie Marzanny

Tradycja jaką jest topienie Marzanny to ludowy zwyczaj świętowania końca zimy. Przetrwał on w Czechach, Polsce, na Litwie i Słowacji. Obrzęd polega na przygotowaniu podobizny kobiety i podpaleniu jej lub utopieniu.

Kim jest Marzanna?

Marzanna to bałtycka i słowiańska bogini związana z obrzędami sezonowymi. Często opisywana jest jako demon kojarzony ze śmiercią, zimą i koszmarami. Śmierć Marzanny pod koniec zimy często jest zestawiana z narodzinami Jarilo. Jest on słowiańskim bogiem symbolizującym nadejście wiosny. W XV wieku polski kronikarz Jan Długosz opisał ją w swoich kronikach jako podobną do Ceres, rzymskiej bogini rolnictwa. Marzanna to także nazwa figury, którą rytualnie palono lub topiono podczas wczesnowiosennego obrzędu zwanego Jare Święto, aby powitać wiosnę.

Spojrzenie na Marzannę

Kukła była zwykle wykonana ze słomy, owinięta w białe płótno i ozdobiona wstążkami i naszyjnikami. Tradycyjnie postać była początkowo niesiona przez grupę dzieci trzymających zielone gałązki jałowca obok każdego domu we wsi. Podczas tej procesji Marzanna była wielokrotnie zanurzana w każdej napotkanej kałuży lub strumieniu. Wieczorem figurę przekazywano młodzieży, zapalano gałązki jałowca i tak oświetloną Marzannę wynoszono ze wsi, palono i wrzucano do wody. Ze zwyczajem topienia Marzanny wiąże się szereg przesądów. Jeśli ktoś dotknie figury, gdy znajdzie się ona w wodzie, jego ręka zwiędnie. Również oglądanie się za siebie podczas powrotu do domu może spowodować chorobę, a potknięcie się i upadek może doprowadzić do śmierci krewnego w ciągu najbliższego roku.

Opinia Kościoła Katolickiego

Kościół Katolicki próbował zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju. Na przełomie XVIII i XIX wieku próbowano zastąpić go nowo wprowadzonym zwyczajem zrzucania z wieży kościelnej figury symbolizującej Judasza. Jednak zarówno zwyczaj, jak i tradycja zwyciężyły.

Współczesne topienie Marzanny

Dziś zwyczaj ten obchodzony jest 21 marca, co pokrywa się z tradycyjną datą Jarego Święta. W czasach współczesnych obrzęd związany z Marzanną stracił swój sakralny charakter i jest okazją do zabawy i świętowania początku wiosny. Tradycja obchodzona jest zazwyczaj w okolicach równonocy wiosennej 21 marca.

Obrzęd wykonywany jest najczęściej przez dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych podczas wycieczek terenowych. Dzieci zazwyczaj same przygotowują kukiełki, dlatego są one różnej wielkości i kształtu. Oprócz dzieci szkolnych w obrzędzie biorą udział lokalne zespoły folklorystyczne i inni mieszkańcy. Procesja składająca się z mężczyzn, kobiet i dzieci niesie własnoręcznie wykonaną Marzannę do najbliższej rzeki lub jeziora. Uczestnicy śpiewają tradycyjne pieśni i wrzucają kukły Marzanny do wody. Czasami kukły są najpierw podpalane lub ich ubrania są rozdzierane. Obrzęd symbolizuje koniec zimy, zwycięstwo nad śmiercią i odbywa się w celu przyspieszenia nadejścia wiosny.