Poszukiwania spadkowe i własnościowe

Kwerenda archiwalna jest to proces wyszukiwania informacji w dokumentach przechowywanych w archiwach państwowych, prywatnych, bibliotekach oraz muzeach instytucjach administracji państwowej i samorządowej. 

Ten typ poszukiwań genealogicznych może się okazać szczególnie pomocny w poszukiwaniach spadkowych, czy poszukiwaniach własnościowych.

Kompletujemy dokumentację niezbędną do ustalenia:

  • stanu prawnego nieruchomości,
  • przeprowadzenia postępowania spadkowego,
  • przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.

Usługa ta jest skierowana do kancelarii prawnych, biur obrotu nieruchomościami oraz osób prywatnych.

Wyszukujemy informacje, dokumenty, akty, artykuły prasowe potrzebne do prac naukowych z zakresu nauk humanistycznych, jak również dokumentację techniczną, kartograficzną oraz geodezyjną na potrzeby kierunków ścisłych.