IDENTYFIKACJA FOTOGRAFII

Nasza usługa skierowana jest do tych z Państwa, którzy w swoich rodzinnych archiwach posiadają nieznane, rodzinne fotografie i chcieliby dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Zapewniamy identyfikację tych pamiątek rodzinnych, przeprowadzając wnikliwą analizę i przedstawiając możliwie wyczerpującą ilość informacji, które można wyczytać z danej fotografii. Przede wszystkim ustalamy miejsce wykonania zdjęcia, podajemy współrzędne GPS, określamy również datę powstania oraz okoliczności wykonania fotografii. Ponadto organizujemy zdjęcia z rodzinnych archiwów w serie. Porządkując, identyfikując i opisując Państwa zdjęcia pomagamy prześledzić losy członków Państwa rodziny, potwierdzić ich bytność w danym miejscu lub odsłonić nieznany dotychczas element genealogicznych zawiłości. Po przeprowadzonej identyfikacji przekazujemy Państwu raport zawierający szczegółowy opis fotografii wraz z materiałami archiwalnymi i porównawczymi. Z efektami naszej pracy i pasji mogą Państwo zapoznać się na profilach:

Usługa składa się z 5 etapów:

darmowa weryfikacja

Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia identyfikacji fotografii

spersonalizowana oferta

Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.

identyfikacja fotografii

Przeprowadzenie identyfikacji fotografii (rozpoznanie lokalizacji wykonania fotografii, datacja powstania fotografii, ustalenie okoliczności wykonania fotografii)

analiza

Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.

raport z kopiami

Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów.

szczęśliwy klient

Zaplanowanie dalszych poszukiwań.

szczęśliwy klient

Zaplanowanie dalszych poszukiwań.

raport z kopiami

Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów.

analiza

Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.

Dzięki współpracy ze specjalistami jako dopełnienie naszej usługi oferujemy:

RETUSZ FOTOGRAFII I ARCHIWIZACJA
WYDRUKI FOTOGRAFICZNE I OPRAWA
ZABEZPIECZANIE STARYCH FOTOGRAFII