tłumaczenie dokumentów historycznych

Dokumentacja uzyskana w wyniku prowadzonych poszukiwań genealogicznych, kwerend archiwalnych i bibliotecznych pochodzi z rozmaitych okresów historii, występuje w różnych językach (łacina, staropolski, niemiecki, rosyjski) oraz jest zapisana za pomocą różnych alfabetów (szwabacha, fraktura, cyrylica).

Pomagamy przełamać barierę językową, zapewniamy interpretację zgromadzonych materiałów oraz tłumaczenie dokumentów historycznych, aktów prawnych czy korespondencji.

Pakiet 1: Tłumaczenie zwykłe

Wierne tłumaczenie dokumentu z komentarzem historycznym. Tłumaczenie to nie ma mocy prawnej.

Pakiet 2: Tłumaczenie uwierzytelnione

Tłumaczenie dokumentu potrzebne do wszelkiego rodzaju postępowań urzędowych, sądowych, spraw własnościowych oraz potwierdzania obywatelstwa i legalizacji pobytu w Polsce. Tłumaczenia dokumentów realizujemy przy współpracy z tłumaczami przysięgłymi firmy Wordit.pl