POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE

Wielu z państwa zwraca się do nas z pytaniem jak szukać przodków. Poszukiwanie przodków i genealogia polska w ogóle to nielada wyzwanie dla amatora w tej dziedzinie. Dlatego oferowane przez nas poszukiwania genealogiczne są to całościowe działania mające na celu prześledzenie historii rodziny oraz ustalenie stopnia pokrewieństwa zachodzącego między poszczególnymi jej członkami. Usługa składa się z 5 etapów:

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia poszukiwań genealogicznych.ETAP DARMOWY:Po uzyskaniu od Państwa podstawowych informacji o przodkach, od których mamy wyjść (imiona, nazwiska, daty, miejsca, wyznanie) przeszukujemy dostępne bazy w celu określenia dostępności dokumentacji, która pozwoli na uzyskanie pożądanych informacji. Określamy gdzie są przechowywane dokumenty, w jakim zakresie dat i jaka jest skala trudności badań. To pozwala stworzyć ofertę, a w tym wycenę naszej pracy:
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.
  • Przeprowadzenie kwerendy genealogicznej.
  • Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.
  • Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów

Aby zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi jako dopełnienie Poszukiwań Genealogicznych oferujemy:

  • Graficzne drzewo genealogiczne TUTAJ
  • Polish Roots Tours TUTAJ

 

Tłumaczenie dokumentów historycznych

Tłumaczenie dokumentów historycznych

Dokumentacja uzyskana w wyniku prowadzonych poszukiwań genealogicznych, kwerend archiwalnych i bibliotecznych pochodzi z rozmaitych okresów historii, występuje w różnych językach
Więcej
Fotografia Archiwalna

Fotografia Archiwalna

Fotografia Archiwalna to przede wszystkim domowe albumy i prywatne zbiory starych fotografii. Często zaniedbane, zniszczone lub nieco zapomniane, ale zawsze to bardzo cenne pamiątki. Warto je uporządkować…
Więcej
Pochodzenie nazwiska

Pochodzenie nazwiska

Nazwisko jest podstawowym elementem identyfikującym daną rodzinę. Analiza pochodzenia nazwiska pozwala wzbogacić wiedzę genealogiczną o aspekt kulturowy i często wykracza
Więcej