POTWIERDZANIE POLSKIEGO OBYWATELSTWA

Potwierdzenie polskiego obywatelstwa to procedura skupiona na skompletowaniu niezbędnej ilości odpowiednio potwierdzonych prawnie dokumentów świadczących o więzach krwi z polskimi obywatelami. Zabieg ten jest konieczny w procesie uzyskania polskiego obywatelstwa przez pochodzenie. Pomagamy również w późniejszych, urzędowych etapach tego procesu. Jak potwierdzić polskie obywatelstwo?

Usługa ta składa się z 4 etapów:

darmowa weryfikacja

Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości potwierdzenia polskiego obywatelstwa.

spersonalizowana oferta

Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.

poszukiwania archiwalne

Przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w celu odszukania wszystkich niezbędnych dokumentów poświadczających obywatelstwo polskie.

dokumenty

Uzyskanie urzędowo potwierdzonych dokumentów.