POCHODZENIE NAZWISKA

pochodzenie nazwiska

Znaczenie nazwiska wzbogaci Twoją wiedzę genealogiczną

Nazwisko jest podstawowym elementem identyfikującym daną rodzinę. To właśnie w nazwisku zapisana jest nasza najodleglejsza historia. Analiza pochodzenia nazwiska – etymologia nazwiska, pozwala wzbogacić wiedzę genealogiczną o aspekt kulturowy i często wykracza poza ramy chronologiczne wyznaczone przez źródła pisane. Usługa składa się z kilku części:

  • Analiza językoznawcza w oparciu o historyczne przemiany zachodzące w języku polskim.
  • Naszkicowanie rysu kultury, w której osadzona była dana rodzina.
  • Określenie miejsc i częstotliwości występowania danego nazwiska.
  • Sprawdzenie czy nazwisko występuje w herbarzach i spisach szlachty polskiej.
  • Wskazanie wariantów analizowanego nazwiska.

Tego rodzaju analizie poddajemy również inne nazwy własne takie jak: przydomek, herb, imię, nazwa miejscowa.

Pochodzenie nazwiska – jak to robimy?

By móc potwierdzić to jak nazwisko ewoluowało – zmieniało się w czasie, można rozszerzyć powyższą analizę poprzez naszą podstawową usługę, czyli poszukiwania genealogiczne:

Poszukiwania genealogiczne to całościowe działania mające na celu prześledzenie historii rodziny oraz ustalenie stopnia pokrewieństwa zachodzącego między poszczególnymi jej członkami. To wieloetapowy i złożony proces odkrywania dziejów rodziny ich poszczególnych linii (po mieczu czy po kądzieli), jak również odkrywanie historii jej pojedynczych przedstawicieli.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie skutecznego systemu prowadzenia poszukiwań genealogicznych, dostosowanego do indywidualnych potrzeb naszych klientów.  Dlatego pierwszy etap naszej usługi- przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań jest darmowy. Podczas niego sprawdzamy dostępność dokumentacji oraz oceniamy możliwości przeprowadzenia poszukiwań, oceniamy, jaka jest skala trudności badań, w jakich instytucjach przechowywana jest niezbędna dokumentacja (archiwum państwowym, archiwum diecezjalnym/ archidiecezjalnym, archiwum parafialnym, Urzędzie Stanu Cywilnego itp.), jaki jest zakres dat i stanie ich zachowania.  Następnie, w oparciu o naszą analizę, tworzymy spersonalizowaną ofertę wraz z kosztorysem. 

Zamów naszą analizę pochodzenia nazwiska

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług musisz przesłać nam najważniejsze informacje o przodkach/osobach poszukiwanych, jakimi dysponujesz, pamiętając, że ważne są wszystkie historie, nawet te najbardziej nieprawdopodobne!

Najważniejsze dla naszej oceny są:

  • imiona i nazwiska (w przypadku kobiet również panieńskie);
  • daty związane z urodzeniem, małżeństwem, zgonem – choćby orientacyjne (roczne bądź zakres lat);
  • miejsca związane z najważniejszymi wydarzeniami z życia przodków;
  • wyznanie;

Jeśli posiadasz stare dokumenty, takie jak: akty zgonów, ślubów, urodzeń, stare listy, będziemy wdzięczni za ich zeskanowanie lub sfotografowanie i przesłanie nam drogą elektroniczną. Choć nie jest to konieczne dla stworzenia analizy możliwości poszukiwań. Spersonalizowaną ofertę otrzymasz w ciągu 3 dni!