Identyfikacja umundurowania

Dziadek służył w wojsku? Masz jego fotografie wojskowe? Pomożemy je zidentyfikować – kiedy i gdzie, do jakiego oddziału należał żołnierz. Identyfikacja munduru może dać informację w jakiej formacji/ oddziale służył Twój przodek.

Usługa składa się z 5 etapów:

darmowa weryfikacja

Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia identyfikacji fotografii

spersonalizowana oferta

Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.

identyfikacja umundurowania

Rozpoznanie i profesjonalne określenie munduru i jego elementów, rozpoznanie i określenie armii, rodzaju wojsk, oddziału, stopnia wojskowego, rozpoznanie typu uzbrojenia, datacja powstania fotografii.

analiza

Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.

raport z kopiami

Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów.

szczęśliwy klient

Zaplanowanie dalszych poszukiwań.

szczęśliwy klient

Zaplanowanie dalszych poszukiwań.

raport z kopiami

Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów.

analiza

Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.

Dzięki współpracy ze specjalistami jako dopełnienie naszej usługi oferujemy:

RETUSZ FOTOGRAFII I ARCHIWIZACJA
WYDRUKI FOTOGRAFICZNE I OPRAWA
ZABEZPIECZANIE STARYCH FOTOGRAFII