Przemysław ukończył studia historyczne ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. W ich trakcie nabył niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z dokumentacją archiwalną. Wtedy też zainteresował się genealogią, nie tylko tą własnej rodziny. Odkrywanie korzeni jest dla niego fantastyczną przygodą i podróżą w przeszłość. Zajmuje się również indeksacją ksiąg metrykalnych.

Obszar specjalizacji: Galicja oraz dawne Królestwo Polskie ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza.

Języki: angielski, łacina, rosyjski.

Zainteresowania: polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, historia II Wojny Światowej, historia Krakowa, biografistyka i literatura wspomnieniowa, podróże, sport.

Przemysław Lisowski