GENEALOGIA GENETYCZNA – TESTY GENEALOGICZNE DNA

Nowe technologie mają bardzo duży wpływ na rozwój i popularność genealogii. Dzięki Internetowi i szybkiemu dostępowi do informacji, możemy odkrywać naszą historię, przeglądać dokumenty online, czy korzystać z programów tworzących graficzne drzewa genealogiczne. 

To, że naukowcy dziś potrafią przeanalizować cały materiał genetyczny człowieka w zaledwie kilka godzi pomaga już nie tylko w wykryciu chorób genetycznych, czy w przeprowadzeniu testów na ojcostwo, ale również…

Jest to obowiązkowe badanie dla każdego rodzinnego genealoga!

Dzięki niemu odkryjesz nowych krewnych, których będziesz mógł wpisać do swojego drzewa genealogicznego, poznasz swoje pochodzenie etniczne i cofniesz się w historii rodziny nawet o 200 tys. lat.

Family Finder zapewnia potężne narzędzia interaktywne, które pomaga znaleźć dopasowanie DNA, śledzić linię w czasie i określać powiązania rodzinne.

* Test dla każdego

Dzięki Y-DNA odkryjesz swoje dziedzictwo po linii ojcowskiej i podążysz ścieżkami migracji swoich męskich przodków.

Ten rodzaj testu DNA pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa pokrewieństwa naszych męskich krewnych z innymi mężczyznami noszącymi to samo nazwisko. Co więcej możesz cofnąć się w historii swojej ojcowskiej linii dziesiątki tysięcy lat, aż do czasów kiedy ludzie w małych grupach opuścili Afrykę i zasiedlali różne części świata każda grupa rozwijała i przekazywała w linii męskiej wyraźne mutacje, które pozwalają nam zidentyfikować każdą z nich. Dotychczas wyselekcjonowano 18 podstawowych wersji chromosomu Y, które pochodzą od prehistorycznych mężczyzn, których potomkowie w linii prostej żyją do dziś. W Europie wyróżnia się zaledwie pięć takich haplogrup Y DNA.

Sprawdź do której z nich należysz wykonując test YDNA

* Test który mogą wykonać tylko mężczyźni

Dzięki mtDNA odkryjesz swoje dziedzictwo, które otrzymałeś od matki, bo ten rodzaj DNA dziedziczymy tylko po matce.

Dzięki niemu podążysz ścieżkami migracji swoich przodków, dowiesz się skąd pochodzą bezpośredni przodkowie matki, ich lokalizacje w czasach historycznych i jak migrowali na całym świecie.

• Poznaj swoją bezpośrednią linię matczyną i pochodzenie geograficzne

• Odkryj swoje dziedzictwo macierzyńskie cofając się aż do Afryki

• Śledź starożytne ścieżki migracji twoich przodków

* Test dla każdego