POTWIERDZANIE POLSKIEGO OBYWATELSTWA

Potwierdzanie polskiego obywatelstwa to badania skupione na skompletowaniu niezbędnej ilości odpowiednio potwierdzonych prawnie dokumentów świadczących o więzach krwi z polskimi obywatelami, aż do 3 pokoleń wstecz. Zabieg ten jest konieczny w procesie uzyskania polskiego obywatelstwa. Jak potwierdzić polskie obywatelstwo?

Usługa ta składa się z 4 etapów:

darmowa weryfikacja

Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości potwierdzenia polskiego obywatelstwa.

spersonalizowana oferta

Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.

poszukiwania archiwalne

Przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w celu odszukania wszystkich niezbędnych dokumentów poświadczających obywatelstwo polskie.

dokumenty

Uzyskanie urzędowo potwierdzonych dokumentów.