VIP: WYCIECZKA + POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE + GRAFICZNE DRZEWO GENEALOGICZNE

Oferta skierowana do osób nieposiadających drzewa genealogicznego (lub posiadające małą ilość informacji o rodzinie), które chcą odwiedzić miejsca pochodzenia swoich przodków i otrzymać graficzne drzewo genealogiczne. Pakiet zawiera:

  • Poszukiwania genealogiczne
  • 1 godzinę konsultacji online/ telefonicznej/stacjonarnej w naszym krakowskim biurze. 
  • Plan podróży dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów, uwzględniający miejsca związane z przeszłością rodziny, jak również lokalne atrakcje. Zależy nam, aby nasi klienci mogli w pełni poznać i zrozumieć kulturową różnorodność miejsc pochodzenia ich przodków.
  • Wyjazd śladami przodków – spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk i władz (proboszczami, wójtami, urzędnikami etc.) którzy mogą stanowić źródło informacji na temat przodków naszych klientów.
  • Bieżąca pomoc organizacyjna i logistyczna w czasie wycieczki (przykładowo – tłumaczenie, przełamywanie pierwszych lodów)
  • Stworzenie graficznego drzewa genealogicznego