Poszukiwania genealogiczne

Poszukiwania genealogiczne

Poszukiwania genealogiczne są to całościowe działania mające na celu prześledzenie historii rodziny oraz ustalenie stopnia pokrewieństwa zachodzącego między poszczególnymi jej członkami. Usługa składa się z 5 etapów:

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia poszukiwań
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań
  • Przeprowadzenie kwerendy genealogicznej
  • Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych
  • Opracowanie raportu wraz uwierzytelnionymi kopiami dokumentów

Aby zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi jako dopełnienie Poszukiwań Genealogicznych oferujemy:

  • Graficzne drzewo genealogiczne TUTAJ
  • Polish Roots Tours TUTAJ