Poszukiwania genealogiczne

Poszukiwania genealogiczne

Wielu z państwa zwraca się do nas z pytaniem jak szukać przodków. Poszukiwanie przodków i genealogia polska w ogóle to nielada wyzwanie dla amatora w tej dziedzinie. Dlatego oferowane przez nas poszukiwania genealogiczne są to całościowe działania mające na celu prześledzenie historii rodziny oraz ustalenie stopnia pokrewieństwa zachodzącego między poszczególnymi jej członkami. Usługa składa się z 5 etapów:

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia poszukiwań genealogicznych.
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.
  • Przeprowadzenie kwerendy genealogicznej.
  • Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.
  • Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów

Aby zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi jako dopełnienie Poszukiwań Genealogicznych oferujemy:

  • Graficzne drzewo genealogiczne TUTAJ
  • Polish Roots Tours TUTAJ