Pochodzenie nazwiska

Pochodzenie nazwiska

Nazwisko jest podstawowym elementem identyfikującym daną rodzinę. Analiza nazwiska pozwala wzbogacić wiedzę genealogiczną o aspekt kulturowy i często wykracza poza ramy chronologiczne wyznaczone przez źródła pisane. Usługa składa się z 6 etapów:

  • Analiza językoznawcza w oparciu o historyczne przemiany zachodzące w języku polskim,
  • Naszkicowanie rysu kultury, w której osadzona była dana rodzina,
  • Określenie miejsc i częstotliwości występowania danego nazwiska,
  • Sprawdzenie czy nazwisko występuje w herbarzach i spisach szlachty polskiej,
  • Wskazanie wariantów analizowanego nazwiska,
  • Wyszukanie znanych osób o tym nazwisku.

Tego rodzaju analizie poddajemy również inne nazwy własne takie jak: przydomek, herb, imię, nazwa miejscowa