Identyfikacja umundurowania

Identyfikacja umundurowania

Ta usługa skierowana jest do tych z Państwa, którzy w swoich rodzinnych archiwach posiadają fotografie żołnierzy i chcieliby dowiedzieć się, w jakich formacjach służyli przodkowie. Zapewniamy identyfikację umundurowania, z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących rodzaju munduru oraz uzbrojenia. Określamy armię, rodzaj wojsk, oddział, stopień wojskowy. Ustalamy również datę powstania oraz okoliczności wykonania fotografii. Po przeprowadzonej wnikliwej analizie i identyfikacji umundurowania przekazujemy Państwu raport zawierający szczegółowy opis zdjęcia wraz z materiałami archiwalnymi i porównawczymi.

 

Z efektami naszej pracy i pasji mogą Państwo zapoznać się na profilach:

Instagram @arsreco (link – TUTAJ)                                                 Facebook /ArsReco (link – TUTAJ)

Usługa składa się z 5 etapów:

 

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia identyfikacji umundurowania
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem
  • Przeprowadzenie identyfikacji umundurowania (rozpoznanie i profesjonalne określenie munduru i jego elementów, rozpoznanie i określenie armii, rodzaju wojsk, oddziału, stopnia wojskowego, rozpoznanie typu uzbrojenia, datacja powstania fotografii, ustalenie okoliczności wykonania fotografii)
  • Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych i porównawczych
  • Opracowanie szczegółowego raportu

 

Dzięki współpracy ze specjalistami jako dopełnienie naszej usługi oferujemy:

  • retusz (czyszczenie, poprawa ogólnej jakości wizualnej fotografii lub szczegółowa rekonstrukcja)
  • wykonanie nowych wydruków na papierach archiwalnych (wysoka jakość materiałów i usługi, gwarancja trwałości)
  • zabezpieczenie oryginalnych materiałów fotograficznych (albumy, obwoluty i teczki bezkwasowe)