Identyfikacja fotografii

Identyfikacja fotografii

Nasza usługa skierowana jest do tych z Państwa, którzy w swoich rodzinnych archiwach posiadają nieznane fotografie i chcieliby dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Zapewniamy identyfikację zdjęć, przeprowadzając wnikliwą analizę i przedstawiając możliwie wyczerpującą ilość informacji, które można wyczytać z danej fotografii. Przede wszystkim ustalamy miejsce wykonania zdjęcia, podajemy współrzędne GPS, określamy również datę powstania oraz okoliczności wykonania fotografii. Ponadto organizujemy zdjęcia z rodzinnych archiwów w serie. Porządkując, identyfikując i opisując Państwa zdjęcia pomagamy prześledzić losy członków Państwa rodziny, potwierdzić ich bytność w danym miejscu lub odsłonić nieznany dotychczas element genealogicznych zawiłości. Po przeprowadzonej identyfikacji przekazujemy Państwu raport zawierający szczegółowy opis fotografii wraz z materiałami archiwalnymi i porównawczymi.

 

Z efektami naszej pracy i pasji mogą Państwo zapoznać się na profilach:

Instagram @arsreco (link – TUTAJ)                                                 Facebook /ArsReco (link – TUTAJ)

 

Usługa składa się z 5 etapów:

 

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia identyfikacji fotografii
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem
  • Przeprowadzenie identyfikacji fotografii (rozpoznanie lokalizacji wykonania fotografii, datacja powstania fotografii, ustalenie okoliczności wykonania fotografii)
  • Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych i porównawczych
  • Opracowanie szczegółowego raportu

 

Dzięki współpracy ze specjalistami jako dopełnienie naszej usługi oferujemy:

  • retusz (czyszczenie, poprawa ogólnej jakości wizualnej fotografii lub szczegółowa rekonstrukcja)
  • wykonanie nowych wydruków na papierach archiwalnych (wysoka jakość materiałów i usługi, gwarancja trwałości)
  • zabezpieczenie oryginalnych materiałów fotograficznych (albumy, obwoluty i teczki bezkwasowe)