Tatiana Midura

Tatiana Midura – młodsza specjalistka ds. marketingu. W firmie Your Roots in Poland zajmuje się obsługą biura, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie. Realizuje projekty marketingowe, publikacyjne i popularyzujące genealogię.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku „Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo” na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej broniąc z wyróżnieniem pracę licencjacką pt. „Obieg informacji na przykładzie rabacji galicyjskiej”.

Aktualnie realizuje studia magisterskie na kierunku „Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja” na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz na kierunku „Edytorstwo” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przynależy do Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Jest Redaktorką Naczelną studenckiego czasopisma „Wehikuł Czasu”.

Interesuje się historią Polski, głównie XIX wiecznej Galicji, a także źródłoznawstwem, edytorstwem, archiwistyką, oral history, dziennikarstwem historycznym i kwestiami upamiętnienia. Szczególnie zwraca uwagę na powiązania historii oraz informatologii. Istotne są dla niej informacje i ich różnorodność w zależności od źródła. Interesuje ją miejsce genealogii we współczesnym świecie.

Tatiana jest fanką cięższych brzmień. W wolnym czasie uczęszcza na koncerty i festiwale. Uwielbia projektować i czytać książki. Interesuje się współczesnym rozwojem miasta Krakowa i inwestycjami. 

E-mail: midura@yourrootsinpoland.com