Przemysław Lisowski

Mgr Przemysław Lisowski – starszy genealog w firmie Your Roots in Poland, specjalista od poszukiwań genealogicznych związanych z terenami Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem jej zachodniej części, a także dawnym Królestwem Polskim (tzw. Kongresówki), członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na którym ukończył studia w zakresie historii ze specjalizacją archiwalną. W ich trakcie nabył niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z dokumentacją archiwalną. W toku studiów licencjackich przygotował rozprawę dotyczącą fundacji pomników i tablic pamiątkowych w XIX-wiecznym Krakowie. Natomiast podczas studiów magisterskich stworzył dysertację podejmującą tematykę historii Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1945-1956. Przygodę z genealogią rozpoczął ponad 10 lat temu i od samego początku stała się jego pasją. 

Potomek kresowych młynarzy i małopolskich rzemieślników. W trakcie badań genealogicznych potwierdził i obalił wiele rodzinnych legend. Przez kilka lat zawodowej pracy odwiedził większość archiwów państwowych w Polsce. Ponadto prowadził kwerendy w archiwach czeskich i białoruskich, a także w wielu archiwach kościelnych i parafialnych. Uczestnik amerykańskiej konferencji RootsTech 2019 w Salt Lake City – jednego z największych genealogicznych wydarzeń na świecie. W jego trakcie poznał kilkunastu zagranicznych genealogów, z którymi wymienił swoje doświadczenia, a także spostrzeżenia na temat genealogii i jej rozwoju na świecie. 

Popularyzuje wiedzę o genealogii poprzez prowadzenie warsztatów genealogicznych i webinarów internetowych. W ich trakcie stara się przybliżyć uczestnikom zawiłości związane z poszukiwaniami genealogicznymi, a także dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu genealogii. Z zamiłowaniem zgłębia historię Krakowa, a także mikrohistorie związane z Powiślem Dąbrowskim i byłym powiatem złoczowskim. Zajmuje się indeksacją ksiąg metrykalnych. Interesuje się również historią piłki nożnej, dziejami polskiego podziemia niepodległościowego i powojennego podziemia antykomunistycznego. W kręgu zainteresowań znajduje się również biografistyka i literatura wspomnieniowa. Wolne chwile spędza na podróżach.  Szczególne miejsce na jego mapie zajmują polskie góry – szczególnie Tatry.