Mila Burchart w Your Roots in Poland od 2018 roku, najczęściej zajmuje się genealogią żydowską oraz rozwikływaniem rodzinnych historii z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus

Na początku swojej drogi swojej drogi naukowej zajęła się historią mówioną, skąd już tylko krok dzielił ją od genealogii. Wysłuchanie opowieści o społecznościach żydowskich w Europie Wschodniej konfrontuje z dokumentami archiwalnymi. W Your Roots in Poland od 2018 roku, najczęściej zajmuje się genealogią żydowską oraz rozwikływaniem rodzinnych historii z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus, ale nie zgubi się ani wśród chrześcijańskich ksiąg z Galicji, ani w poszukiwaniach żyjących potomków rozsianych po całym świecie. Prowadziła cykle warsztatów i webinarów genealogicznych. Tłumaczy teksty historyczne i literackie z polskiego, niemieckiego, jidysz, litewskiego, białoruskiego i rosyjskiego.

Studiowała polonistykę-komparatystykę, etnologię i antropologię kulturową w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatrzymując się po drodze jako stypendystka w instytutach historii lub literatury m.in. w Wilnie, Wiedniu, Tartu, Tallinnie, Berlinie, Hajfie. Wygłaszała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Członkini i studentka Collegium Invisibile, gdzie zajmuje się psychoanalizą i powojenną historią litewskich Żydów. Po godzinach lektorka języka jidysz, niemieckiego i polskiego jako obcego. W przeszłości redaktorka czasopism naukowych „Polisemia”, „Bez Porównania” i „SkandinaVIEN”.

W pracach badawczych wczytuje się w literatury bałtyckich pograniczy II połowy XIX i I połowy XX wieku (po polsku, w jidysz, po hebrajsku, litewsku, łotewsku, estońsku, białorusku, rosyjsku i w afrikaans). Drugą ważną dziedziną jest dla niej historiografia Zagłady, specjalizuje się w historii podobozów KL Auschwitz-Birkenau i terenów działań Einsatzgruppen A. Pracowała z Ocalonymi i drugim pokoleniem, przeprowadziła i przetłumaczyła godziny wywiadów ze świadkami historii w Dzukii i Auksztocie. Ostatnie teksty poświęca dyskursowi winy za Zagładę w polskiej i litewskiej debacie publicznej.

Życiowo związana z terenami byłych Prus Zachodnich i Wschodnich, z wielką radością wraca tam podczas wizyt w archiwach lub przynajmniej wirtualnie przenosi się podczas poszukiwań genealogicznych, szukając śladów wspólnej, polsko-niemieckiej obecności.

W wolnym czasie doskonali umiejętność haftu płaskiego, jeździ na szkolenia pszczelarskie, gra na gęślach i planuje kolejne podróże po Syberii. Bardzo kocha kotki.

Mila Burchart