Michał Gierszon

Michał Gierszon – Starszy Genealog i Project Manager w firmie Your Roots in Poland, specjalista od analizowania spraw i wcielania w życie projektów genealogicznych. To z nim nasi klienci rozpoczynają z nami swoje poszukiwania genealogiczne i są przeprowadzani przez cały proces pozyskiwania informacji o swoich przodkach. Członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończył kierunki: historia (ze specjalnością antropologia historyczna) oraz ochrona dóbr kultury, współautor monografii historycznej Dworek Białoprądnicki. Historia, ludzie, kultura. Stały bywalec archiwów państwowych i kościelnych w różnych częściach Polski. 

Od ponad 5 lat niestrudzenie pomaga ludziom z całego świata w poszukiwaniu ich polskich przodków z terenu dzisiejszej Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Czech. Na podstawie informacji o przodkach dostarczanych przez klienta Michał sprawdza dostępność materiałów archiwalnych, ocenia możliwości, poziom trudności oraz tworzy spersonalizowaną ofertę badań genealogicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół takich tematów jak genealogia rodzin szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich z terenu dawnego Królestwa Polskiego (Kongresowego), a w szczególności z obszaru dzisiejszej Lubelszczyzny i Zamojszczyzny. 

Interesuje się zwłaszcza losami grekokatolików (unitów) mieszkających na terenie guberni lubelskiej i chełmskiej oraz historią Rusinów zamieszkujących dawne tereny Galicji. Na podstawie różnorodnych źródeł genealogicznych stara się odpowiedzieć na kwestie związane z tym jak żyli na co dzień, czym się zajmowali, gdzie mieszkali. Z powodzeniem odczytuje metryki pisane w języku łacińskim, rosyjskim, niemieckim i staropolskim. W poszukiwaniu swoich przodków z dawnego Królestwa Polskiego (Kongresowego) nie ogranicza się tylko do ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego, stara się wykorzystywać inne źródła takie jak księgi ludności stałej, tabele likwidacyjne i nadawcze, dokumenty notarialne i inne. W swojej codziennej pracy stara się podkreślać wielokulturowość i wieloreligijność dawnych ziem polskich.

Genealogia to nie jedyna jego pasja. W wolnym czasie uprawia sport – szczególnie turystykę górską, czyta książki (głównie kryminały Agaty Christie i prozę Gabriela Garcii Marqueza), słucha brytyjskiej muzyki rockowej.