Łukasz Kabziński

Łukasz Kabziński – magister politologii, specjalista genealog w Your Roots in Poland. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku: politologia, specjalność: administracja publiczna.

W 2016 roku odbył staż w Oddziale II Archiwum Narodowego w Krakowie. W latach 2017-2018 był zatrudniony na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy, archiwista w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta. W 2018 roku pracował w Archiwum Narodowym w Krakowie na stanowisku pomocnik archiwisty. Od listopada 2018 roku jest zatrudniony na stanowisku młodszy genealog w firmie Your Roots in Poland.

 W trakcie studiów rozwijał swoje zainteresowania związane z problematyką dotyczącą sądownictwa oraz samorządu terytorialnego. Odzwierciedleniem tych zainteresowań były tematy złożonych prac dyplomowych: licencjackiej pt. „Trybunał Konstytucyjny w Polsce na tle sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich’’ oraz magisterskiej pt. „Rola i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie wybranej jednostki samorządu – gminy Brzeszcze”.

 Na stanowiskach pracy wykonywał czynności związane m.in. z sporządzaniem korespondencji urzędowej – pism oraz kopii uwierzytelnionych, prowadzeniem poszukiwań przy realizacji kwerend archiwalnych oraz archiwizacją dokumentów.  Poznał strukturę, sposób funkcjonowania oraz zasób dokumentacji instytucji, w których pracował.

 Jego prawdziwą pasją jest jednak genealogia. Posiada dużą wiedzę na temat dokumentów archiwalnych, ich miejsc przechowywania oraz przyporządkowania do odpowiedniej struktury w systemie archiwalnym. Wykształcił umiejętność odczytywania  dokumentów sporządzonych w różnych językach urzędowych m.in. w łacinie i cyrylicy rosyjskiej. Uczestniczy w wielu projektach genealogicznych. Zajmuje się m.in. digitalizacją zasobów kościelnych ksiąg metrykalnych dla serwisu GenBaza.pl oraz indeksowaniem metryk dla serwisu geneteka.genealodzy.pl.  Swoje dokonania publikuje również na portalu MyHeritage na specjalnie stworzonej w tym celu witrynie „Współkorzenie”. Jego działalność związana jest również z częstymi wyjazdami do archiwów państwowych i kościelnych oraz urzędów. W swoich poszukiwaniach oprócz akt metrykalnych docenia znaczenie innych poza metrykalnych źródeł, takich jak spisy ludności oraz księgi gruntowe, które w jego ocenie stanowią niebagatelne znaczenie dla całościowego podejścia do problematyki genealogii.

 Na co dzień realizuje swoją pasję dzieląc ją na poszukiwania genealogiczne – zarówno prywatne, jak i na pracę w firmie Your Roots in Poland.