Helena Ushenko

Helena Ushenko – Ukrainka pochodzenia polskiego, studentka na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka”. Pracuje z dokumentacją historyczną w języku ukraińskim, ruskim oraz rosyjskim na różnych poziomach zaawansowania.
Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych – Instytut Europeistyki UJ. Posiada stopień magistra Politologii i Administracji Publicznej jako Ekspert organizacji społecznych oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.
Na studiach obroniła pracę magisterską dotyczącej zagadnień nabywania obywatelstwa UE przez cudzoziemców polskiego pochodzenia spoza Unii Europejskiej. W opracowaniu zostały w detalach opisane sposoby nabycia obywatelstwa RP przez osoby polskiego pochodzenia. Ogromną uwagę poświęciła Kwestii niepełnoletnich, przysposobienia oraz „dziedziczenia” obywatelstwa polskiego wraz z procedurą objęcia Karty Polaka dla osób narodowości polskiej albo aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz Polski. W tej samej pracy opisała kwestię obywatelstwa RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Szczególnej uwadze zasługuje opracowanie czynników motywujących do nabywania obywatelstwa RP dla osób polskiego pochodzenia spoza UE, gdzie z perspektywy socjologicznej został posunięty tak aktualny w dzisiejszych czasach temat hybrydyzacji kultur w czasach „banalnego kosmopolityzmu”, partycypacja w unijnej polityce wielokulturowej, tak zwana Wielokulturowość „butikowa” oraz atrakcyjność podwójnego obywatelstwa w XXI wieku.
Studiowała również na Uniwersytecie Maastricht w Holandii, na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych. Tam zajmowała się projektem „Lifting the Iron Curtain. Central and Eastern Europe in the New Europe: Ukraine in modern history and nowadays”, w którym przedstawiła proces kształcenia etnicznych grup społecznych na terytorium Ukrainy, zwłaszcza na Kresach, Zakarpaciu, Wołyniu, Bukowinie oraz z drugiej strony – na pograniczu ukraińsko-rosyjskim czy Naddniestrze (obwód odeski). Posiada kwalifikację archiwisty zakładowego i rеfеrеntа kancelaryjnego I stopnia. Biegle posługuje się językiem polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim i bułgarskim na poziomie zaawansowanym.
Helena jest przede wszystkim prawniczką. Posiada wykształcenie magistra prawa, uzyskane na Ukrainie, uznane w Polsce w procedurze nostryfikacji. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i migracyjnym Unii Europejskiej. Uczestniczka Szkoły Letniej Języka i kultury polskiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w sprawach legalizacji cudzoziemców w Polsce – odpowiada za przygotowanie dokumentacji imigracyjnej i wypełnianie wniosków w procesach legalizacji cudzoziemców o pozwolenie pobyt czasowy lub stały oraz otrzymanie wiz w Ambasadzie RP, lub Centrach Wizowych za granicą. Utrzymuje kontakt z organami administracji i kontroluję postępowania legalizacyjne według wytycznych oraz zgodnie z określonymi terminami załatwienia spraw.
Zajmuje się również poszukiwaniami genealogicznymi dokumentów archiwalnych w celu potwierdzenia polskiego pochodzenia i narodowości. Procedura ta jest jednym z kroków do uzyskania Karty Polaka, Pobytu Stałego oraz w dłuższej perspektywie obywatelstwa polskiego. Posiada doświadczenie zawodowe prawie w każdym archiwum obwodowym na Ukrainie, prowadzi także poszukiwania na Białorusi, w Rosji oraz w specjalistycznych archiwach byłego Związku Radzieckiego. Posiada doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. Obywatelstwa oraz Legalizacji Pobytu Cudzoziemców.
Ukończyła specjalistyczny kurs tłumaczeń prawniczych z języka ukraińskiego na język polski przygotowujący do egzaminu na tłumacza przysięgłego przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP. Interesuje się polityką oraz czytaniem literatury o tematyce historycznej. Razem z rodziną uwielbia podróżować po Europie i odkrywać Polskę.
 

E-MAIL: helena@yourrootsinpoland.com

NR TELEFONU: +48 511 675 406 

O Karcie Polaka: https://yourrootsinpoland.com/pl/blog/karta-polaka/