Bartosz Mikołajczyk

Bartosz Mikołajczyk – genealog w firmie Your Roots in Poland. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowanie szeroko rozumianą historią towarzyszy mu od najmłodszych lat, co ostatecznie zadecydowało o wyborze jego drogi naukowej i zawodowej. Badaniem historii własnych korzeni zajmuje się od wielu lat – poczynając od rysowania prostych drzew genealogicznych i rozmów z najstarszymi członkami rodziny oraz dnia, kiedy jako już pełnoletnia osoba mógł zacząć samodzielnie odwiedzać archiwa. Każdy aspekt poszukiwań genealogicznych – czy to własnych, czy wykonywanych na zlecenie – potrafi go zafascynować i wciągnąć. Zdaje sobie sprawę, jak ważne jest wyczulenie na odmienność świata naszych przodków, a więc na znajomość ówczesnej terminologii związanej z aktami metrykalnymi – spisywanych nie tylko po polsku, ale i po rosyjsku, niemiecku i łacinie – a także stosowane odmienne systemy dat i miar ze względu na obszar geograficzny, czy wyznawaną religię. Dlatego poszukiwania genealogiczne wzbogacając, dają mu radość z pracy i z samego odkrywania.

Wiele rozpoczętych poszukiwań genealogicznych nie daje mu spokoju, dopóki nie odnajdzie satysfakcjonujących odpowiedzi. Niemniej, ma świadomość, że tak jak każdy żyjący człowiek ma prawo do prywatności i swobody myśli, tak samo powinniśmy zrozumieć, że nie jest rolą genealoga obnażyć całkowicie losy naszych przodków. Oni też mają prawo do swoich tajemnic. Nie należy też zbyt pochopnie oceniać ich wyborów.

Ponieważ jego rodzina od wielu pokoleń wywodzi się z terenów dawnego zaboru rosyjskiego, jego największe doświadczenie odnosi się do badań metryk z tych terenów – prowadzonych po rosyjsku od 1868 r. do odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednak z nie mniejszą przyjemnością oddaje się poszukiwaniom genealogicznym z terenów pozostałych zaborów. Za jedne z ciekawszych uważa badania dawnych parafii greckokatolickich.

Historia i genealogia to jednak nie wszystko – wciąż ma wiele innych zainteresowań, które towarzyszą mu od dawna, albo skrycie marzy o ich rozwijaniu, jak choćby rysowanie, muzyka, jazda konna, czy marynistyka. Ma nadzieję, że życie pozwoli również z nich czerpać przyjemności.