O sobie: Mila jest studentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Invisibile. Frapują ją kwestie pamięci o Zagładzie w krajach bałtyckich, szczególnie na Litwie. Przysłuchiwanie się opowieściom o lokalnych społecznościach żydowskich zaprowadziło ją w stronę historii mówionej, skąd już całkiem niedaleko do genealogii. Uparta i skrupulatna, nie pozwoli, by rodzinne losy odeszły w zapomnienie.

Obszar specjalizacji: tereny byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Galicja

Języki: afrikaans, angielski, białoruski, estoński, hebrajski, jidysz, litewski, łotewski, niemiecki, rosyjski

Zainteresowania: historia mówiona, literatura polskiego i żydowskiego modernizmu, Zagłada Żydów w krajach bałtyckich, historia podobozów KL Auschwitz, jidysz w RPA, ilustracja, pszczelarstwo

Mila Burchart