Identyfikacja umundurowania

Ta usługa skierowana jest do tych z Państwa, którzy w swoich rodzinnych archiwach posiadają fotografie żołnierzy i chcieliby dowiedzieć się, w jakich formacjach służyli przodkowie. Zapewniamy identyfikację umundurowania, z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących rodzaju munduru oraz uzbrojenia.

Określamy armię, rodzaj wojsk, oddział, stopień wojskowy. Ustalamy również datę powstania oraz okoliczności wykonania fotografii. Po przeprowadzonej wnikliwej analizie i identyfikacji umundurowania przekazujemy Państwu raport zawierający szczegółowy opis zdjęcia wraz z materiałami archiwalnymi i porównawczymi.

Z efektami naszej pracy i pasji mogą Państwo zapoznać się na profilach:

Usługa składa się z 5 etapów:

darmowa weryfikacja

Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości przeprowadzenia identyfikacji fotografii

spersonalizowana oferta

Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań.

identyfikacja umundurowania

Rozpoznanie i profesjonalne określenie munduru i jego elementów, rozpoznanie i określenie armii, rodzaju wojsk, oddziału, stopnia wojskowego, rozpoznanie typu uzbrojenia, datacja powstania fotografii.

analiza

Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.

raport z kopiami

Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów.

szczęśliwy klient

Zaplanowanie dalszych poszukiwań.

szczęśliwy klient

Zaplanowanie dalszych poszukiwań.

raport z kopiami

Opracowanie raportu wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów.

analiza

Analiza i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych.

Dzięki współpracy ze specjalistami jako dopełnienie naszej usługi oferujemy:

RETUSZ FOTOGRAFII I ARCHIWIZACJA
WYDRUKI FOTOGRAFICZNE I OPRAWA
ZABEZPIECZANIE STARYCH FOTOGRAFII