Polskie nazwiska – jak to się zaczęło

polskie nazwiska
Rodzina góralska

Kowalski, Nowak, Zieliński, Kwiatkowski, Wiśniewski, Lewandowski, Kaleta, Wójcik, Kowalczyk, Szymański, Mazur, Krawczyk, Piotrowski, Grabowski, Borowiec, Skiba, Paluch, Karp, Woźniak, Zając, Król, Stępień, Dudek, Sikora, Baran…. poznajmy więc historie jakie kryją polskie nazwiska.

Cofnijmy się w czasie...

Jeszcze w XII wieku człowiek był opisywany tylko jednym słowem – swoim imieniem. Nie było żadnego rozróżnienia dla imion czy nazwisk. Oznaczenia, którymi określano ludzi nie były dziedziczone i składały się z jednego słowa. Między innymi typowymi nazwiskami z tego okresu historycznego były: Bogdan, Sulen, Micherz, Suluj, Niesiebud, Gościrad, Boguchwał, Kuczek, Dalestryj, Radost, Dobruj, Kuzior, Paweł, Suta, Chocian, Przewodek, Gwozdan, Chwalisz, Krobza, Miłostryj, Żydowin, Bożek i Chociemir. Współczesne znaczenie słowa nazwisko sięga XIX wieku. Wcześniej słowo to było używane w odniesieniu do osób, roślin i przedmiotów w ogóle. Następnie stopniowo zaczęto używać go do wyrażania dziedziczenia, a pod koniec XX wieku rozwinęło się do dzisiejszego znaczenia.

Jak stworzyć polskie nazwiska? Pochodzenie

 W XII i XIII wieku powstały pierwsze polskie nazwiska. Nie były wtedy dziedziczone z rodzica na dzieci. Sposoby budowania nazwisk rodowych były różne:
  • Opisywanie kogoś po imieniu ojca: Radost syn Gwozdana, było szczególnie przydatne, gdy była więcej niż jedna osoba o tym samym imieniu.
  • Opisywanie kogoś po imieniu brata: Radost brat Dobruja, stosowane, gdy pierwsza metoda nie była decydująca – ojcowie też mają to samo nazwisko.
  • Opisywanie kogoś według zawodu: Radost płatnerz, wtedy różne wioski były odpowiedzialne za produkcję różnych rodzajów towarów. Dlatego zazwyczaj wszyscy ludzie z jednej wsi mieli to samo nazwisko i w ten sposób ich gospodarze mogli odróżnić ich od innych, którzy mieli to samo nazwisko, ale mieszkali gdzie indziej.
  • Opisywanie kogoś po imieniu i zawodzie ojca: Radost syn Gwozdana, płatnerza, dokładniejszy opis, powstały z połączenia dwóch poprzednich metod, który był pomocny zarówno w wiosce, jak i poza nią.
  • Opisywanie kogoś według miejsca urodzenia lub zamieszkania: Radost z Haczowa, ponad 8% polskich nazwisk zostało utworzonych w ten sposób.
  • Opisywanie kogoś według miejsca urodzenia lub zamieszkania i zawodu: Radost z Haczowa, płatnerz.
  • Opisywanie kogoś przez przezwisko: Radost Leśny

Jak stworzyć polskie nazwiska? Od XIV do XIX wieku

W XIV wieku używanie dwóch słów do opisania kogoś było używane śród szlachty i mieszczaństwa. W XV wieku dwuczłonowa konstrukcja była używana także wśród chłopów oraz w dokumentach formalnych, takich jak akty urodzenia czy małżeństwa. W XVII wieku prawie wszyscy używali dwuwyrazowych określeń, jednak drugie słowo nie było jeszcze całkiem ustabilizowane. Jedna osoba używała różnych nazwisk w zależności od sytuacji. W tym czasie nazwiska nadal nie były dziedziczone. Pod koniec XVII wieku, szczególnie wśród szlachty, zaczęto przekazywać drugie imiona. Tendencja ta szybko objęła wszystkie klasy społeczne. Do 1850 roku nazwiska były silnie modyfikowane. W większości przypadków zmieniano sposób zapisu nazwisk lub dodawano różnego rodzaju przedrostki. Po tym, proces ewolucji nazwisk został zakończony.

Polskie nazwiska na mapie Polski

Teraz możesz sprawdzić polskie nazwiska i ich lokalizację na mapie Polski. Dość często zdarza się, że obszar, na którym pojawia się obecnie dane nazwisko, związany jest z historią rodziny!

Możesz skorzystać ze strony poprzez następujący link:
https://nazwiska-polskie.pl/

Chciałbyś/Chciałabyś poznać znaczenie swojego nazwiska? Skontaktuj się z nami!