I miało getto swojego aptekarza.

Apteka pod Orłem znajduje się 100 metrów od naszej siedziby. Przechodząc obok niej każdego dnia czujemy ciężar historii. Jest to miejsce szczególne, była to jedyna apteka, która działała podczas funkcjonowania getta krakowskiego. Również jej właściciela, Tadeusza Pankiewicza, można określić jako jednostkę nieprzeciętną. W okresie okupacji farmaceuta dokładał wszelkich starań, by jak najlepiej pomóc stłoczonym w getcie Żydom.
Read More

Źródła genealogiczne

Poszukiwania genealogiczne to przede wszystkim praca z dokumentami. Podczas swoich badań będziecie musieli przekopać się przez liczne akta. Następujące materiały mogą być wykorzystane w pracy poszukiwacza: metryki, spisy ludności, akta sądowe i notarialne, dokumenty uniwersyteckie, stowarzyszeniowe oraz te, odnoszące się do różnego rodzaju instytucji i organizacji. Archiwa rodzinne To właśnie od nich powinno się zacząć każde poszukiwania genealogiczne. Archiwa rodzinne zawierają często informacje o sytuacji familii i liczne dokumenty związane z wcześniejszymi pokoleniami. Można w
Read More