Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości
Flaga Polski

Narodowe Święto Niepodległości - co świętujemy?

Dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości w Polsce. W tym szczególnym dniu upamiętniamy rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności. W 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność jako II Rzeczpospolita.

Rok temu przygotowując dla Was artykuł o Narodowym Święcie Niepodległości pisaliśmy o tym jak je obchodzimy i kiedy zostało ustanowione. Tym razem chcielibyśmy skupić się na czymś nieco innym. Mianowicie na tym, co działo się z Polską jako narodem przez te 123 lata.

Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się w 1795 roku po trzecim rozbiorze Polski. W tym roku Polska zniknęła z mapy świata, a jej terytorium zostało podzielone przez trzy mocarstwa: Imperium Rosyjskie, Imperium Habsburgów i Królestwo Pruskie. Życie Polaków było jednak bardzo zróżnicowane w zależności od zaboru, do którego zostali przypisani..

Co z Polakami?

Imperium Rosyjskie traktowało Polaków pod zaborami jako potencjalnych buntowników. Dlatego też rząd stosował wobec nich politykę asymilacji, podobnie jak wobec innych narodowości. Celem takiego podejścia było stworzenie dobrych obywateli Imperium Rosyjskiego i nauczenie ich posłuszeństwa wobec władz. Stosowano przy tym głównie metody perswazji i przymusu. Dobrze znanym przykładem tego było wprowadzenie cenzury i rusyfikacji w szkołach, urzędach i ogólnie w życiu publicznym. Jednocześnie w związku z industrializacją i postępem technicznym szybko rozwijały się obszary miejskie. W miastach powstawała klasa robotnicza, podczas gdy wieś stawała się coraz bardziej zacofana.

Władze Królestwa Pruskiego objęły Polaków zdecydowanymi działaniami asymilacyjnymi. Proces germanizacji obejmował m.in. używanie języka niemieckiego w szkołach i w życiu publicznym oraz obowiązkową służbę wojskową w armii pruskiej. W przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego pod wpływem Prus szybko rozwijało się rolnictwo. Było to spowodowane głównie uwłaszczeniem chłopów i uczyniło Królestwo Pruskie najbogatszym i najlepiej prosperującym zaborem spośród wszystkich.

W porównaniu do innych zabór habsburski (austro-węgierski) był najbardziej zacofany i jednocześnie najbardziej liberalny. Przemysł nigdy nie rozwinął się na większą skalę, nie powstała też w pełni klasa robotnicza.

Jaki był efekt?

Trudna sytuacja Polaków we wszystkich trzech zaborach zmusiła wiele osób do migracji. Najpopularniejszymi kierunkami były USA, Kanada i Ameryka Południowa. W tym momencie wszystko zaczyna się komplikować. Opuszczając swoje domy w poszukiwaniu lepszego jutra, oficjalnie nie opuszczali Polski, bo ta nie istniała. W swoich dokumentach emigracyjnych wszyscy byli Niemcami, Rosjanami, Austriakami lub Węgrami. Dlatego wiele osób próbujących zbudować swoje drzewo genealogiczne trafia na mur. Niewiele z nich ma świadomość, że ich przodkowie byli tak naprawdę Polakami. Podczas naszej pracy natknęliśmy się na dziesiątki takich przypadków.

Narodowe Święto Niepodległości - podsumowanie

Dlatego też postanowiliśmy skorzystać z okazji i napisać o 11 listopada w inny sposób. Choć nasze państwo oficjalnie nie istniało Polacy jako naród przetrwali te wszystkie lata, by w końcu odbudować swoją ojczyznę. Warto więc pamiętać i szukać swoich polskich przodków. Zachować pamięć o nich, przybliżając młodszym pokoleniom naszą bogatą historię i kulturę.