Najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 roku

najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 r

Każdy z nas zna jakąś Annę, Piotra czy Jana, dlatego nie jest zaskoczeniem, że właśnie te imiona zajmują czołowe miejsca na liście 10 topowych imion używanych w Polsce. Jakie więc były najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 roku? Czy również królowała klasyka wśród imion? 

Nasuwa się zatem pytanie, które jeszcze imiona są najczęściej noszone przez Polaków oraz… skąd pochodzą? Poniższy ranking prezentuje najpopularniejsze imiona w Polsce zgodnie ze stanem na 1 marca 2021 r. oraz uwzględniając wszystkie osoby zmarłe.

Najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 roku to:

1. Anna – 1 mln 323 tys. 997,
2. Jan – 1 mln 75 tys. 102,
3. Maria – 999 tys. 82,
4. Stanisław – 940 tys. 345,
5. Piotr – 810 tys. 379,
6. Andrzej – 743 tys. 547,
7. Krzysztof – 732 tys. 753,
8. Zofia – 704 tys. 959,
9. Józef – 688 tys. 433,
10. Katarzyna – 680 tys. 552.

Anna

W ścisłej czołówce popularności noszonego imienia triumfuje Anna w liczbie 1 mln 323 tys. 997. Imię to pochodzi z języka hebrajskiego i pierwotnie było zapisywane jako Hanna. Jednak dzięki językowi łacińskiemu zostało rozpowszechnione na taką skalę. Anna wywodzi się od wyrazu „hannāh”, oznaczającego „łaska” lub „pełna wdzięku, łaski”. Imię to zdobyło swoją popularność dzięki św. Annie, a w Polsce zaczęło być nadawane dziewczynkom już od 1229 r.

Leonardo da Vinci, Św. Anna Samotrzeć, 1510

Jan

Na miejscu drugim w rankingu znalazł się Jan, który od zawsze należał do najpopularniejszych imion w Polsce. Imię to zostało zaczerpnięte z języka hebrajskiego od słowa „Jehovah”, (Jo-hānān, Jehōhānān), które oznacza „Jahwe (Bóg) jest łaskawy”.
Inną formę imię to przybierało w krajach, gdzie posługiwano się własnymi językami. Do języka greckiego zostało przejęte jako „Iōannēs”, natomiast do języka łacińskiego w dwóch odmianach: „Joannes” lub „Johannes”. Co ciekawe, według krakowskich ksiąg sądowych imię Jan na przełomie XIV i XV wieku nosił aż co ósmy mężczyzna.

Maria

Imię Maria jest biblijnym imieniem, które swoją sławę zawdzięcza chrześcijaństwu. Imię to nosiła m.in. Matka Boska czy Maria Magdalena. Źródła podają, że imię to może pochodzić od akadyjskiego słowa „mariam” (marjam), które tłumaczy się jako „napawa radością”. Druga wersja uznaje genezę od hebrajskiego słowa „mirjam” (mārā), które oznacza „być przekornym” lub być „tłustym”. Warto zaznaczyć, że wówczas to określenie nie było obelgą, a komplementem. Badania nie potwierdzają jednej właściwej i oficjalnej wersji powstania imienia Maria.

Pozostałe miejsca zostały zajęte przez imiona męskie, a są to kolejno Stanisław, Piotr, Andrzej i Krzysztof.

najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 r
Św. Stanisław Kostka

Stanisław

Czy wiedzieliście, że Stanisław jest słowiańskim imieniem, które przybyło do Polski już w 1212 r. i stało się jednym z najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom? Dzięki św. Stanisławowi Kostce oraz krakowskiemu biskupowi św. Stanisławowi Szczepanowskiemu imię to zaczęło cieszyć się takim powodzeniem. Powstało z dwóch członów stan-, od czasownika stanąć oraz sława. Pierwotnie imię to nadawano tym, którym przewidywano sławę i rozpoznawalność.

Piotr

Piotr z kolei jest imieniem pochodzenia starogreckiego. Zostało utworzone od słowa „pétros” (pétra), które po przetłumaczeniu oznaczają „kamień”, „skała” lub „opoka”. Do języka polskiego imię to przybyło za pośrednictwem łacińskiej postaci imienia Petrus. Przekształcona forma Piotr swoimi korzeniami sięga do Biblii, gdzie można natrafić na np. postać Piotra Apostoła. Trzy ostatnie, ale nie mniej ważne, miejsca należą do Zofii, Józefa i Katarzyny.

Najpopularniejsze imiona w Polsce w 2021 roku, stan na 1 marca:

Liczba występowania najpopularniejszych imion w Polsce

Z danymi na ten temat można zapoznać się na stronie rządowej pod linkiem: https://dane.gov.pl/pl/dataset/1501,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel