Miesiąc Dziedzictwa Polskiego

Miesiąc Dziedzictwa Polskiego

Miesiąc Dziedzictwa Polskiego ma miejsce co roku w październiku. W tym czasie środowiska polonijne świętują polsko-amerykańską kulturę i jej ważną rolę w całym amerykańskim społeczeństwie.

Miesiąc Dziedzictwa Polskiego i jego historia

Miesiąc ten jest corocznie upamiętniany od 1981 roku. Po raz pierwszy zorganizował go Michael Blichasz – prezes Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury w Filadelfii. Od tego czasu obchodzony był co roku w sierpniu podczas różnych imprez i spotkań, które koncentrowały się głównie na podróżach i kulturze. Kongres Polonii Amerykańskiej wraz z Centrum Kultury Polsko-Amerykańskiej podjął starania u polityków stanowych i krajowych w celu ogłoszenia sierpnia jako Miesiąc Dziedzictwa Polskiego. W 1984 roku uchwała nr 577 została przyjęta i sierpień został oficjalnie uznany za Miesiąc Dziedzictwa. Zachęcano wszystkich Amerykanów do przyłączenia się do obchodów honorujących polskie dziedzictwo w Stanach Zjednoczonych. W 1986 roku miesiąc ten został zmieniony na październik. Pozwoliło to szkołom na udział w wydarzeniach w trakcie roku szkolnego.

Październik ma również znaczenie, gdyż w tym miesiącu pierwsi polscy osadnicy przybyli do Jamestown w Wirginii.

Prezydenci Ronald Regan i George W. Bush wydali proklamacje, a począwszy od Billa Clintona, każdy prezydent Stanów Zjednoczonych wydawał proklamacje z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego, jak również orędzia odnotowujące …

#MiesiącDziedzictwaPolskiego