Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Zdjęcie wykonane podczas marszu na ulicach Krakowa w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Czym jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych?

Co roku 1 marca Polacy obchodzą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stanęli oni przeciwko komunizmowi i tworzyli ruch oporu, aby obronić polską niepodległość i wolność po II wojnie światowej. Jest to również dzień, w którym dokonano egzekucji siedmiu członków polskiej organizacji oporu „Wolność i Niezawisłość”. Ludzie ci byli ostatnimi koordynatorami walki z sowiecką okupacją, została przeprowadzona w 1951 roku.

Żołnierze wyklęci zwani też żołnierzami wyklętymi to określenie stosowane do antykomunistycznego polskiego ruchu oporu utworzonego w późniejszych etapach II wojny światowej przez członków Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacje te kontynuowały walkę zbrojną przeciwko stalinowskiemu rządowi Polski do lat 50. Do najbardziej znanych polskich antykomunistycznych organizacji oporu w stalinowskiej Polsce należały Wolność i Niezawisłość (WIN), Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Ruch Oporu Armii Krajowej, Armia Krajowa Obywatelska, NIE. Podobne organizacje oporu antykomunistycznego walczyły dalej w innych krajach Europy Wschodniej, które były okupowane przez Związek Radziecki.

Polski Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych został ogłoszony i obchodzony po raz pierwszy w 2010 roku.  Idea święta została jednak zaproponowana rok wcześniej. Wymyślili to kombatanci II wojny światowej i ich potomkowie. Ustanowiono je na cześć tych, którzy nie bali się szukać wolności, walczyć o nią i poświęcać się dla dobra rodaków.