Czym jest genealogia?

what is genealogy

Genealogia

Genealogia (z gr. γενεά, genos – „ród” oraz λόγος, logos – „słowo”, „wiedza”) to “jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa.” Bada więc aspekty prawne jak i biologiczno-prawne, a swoją szczególną uwagę skupia na rodzinach i rodach, ich pochodzeniu, historii oraz wzajemnych relacjach rodzinnych i losach poszczególnych członków rodziny. Aby ustalić niezbędne fakty stanowiące podstawę do przeprowadzania badań, najpierw należy dotrzeć do specjalnych źródeł, jakimi są w szczególności metryki. Jest to kluczowe aby później mieć możliwość przygotowania tablic genealogicznych, mających wykazać relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Takie badania mogą również ukazać się w formie fizycznej publikacji (np. książka, skrypt, artykuł), a ostatnimi czasy coraz częściej także w formie elektronicznej.

Genealogia a nowe technologie

Dzięki nowym możliwościom jakie stawia przed ludźmi technika, znacznie wzrosła liczba osób indywidualnie poszukujących informacji o swoich przodkach. Tylko przy pomocy archiwaliów, które umożliwiają dostęp do swoich danych przez Internet, można odkryć wiele ciekawostek na temat swoich własnych korzeni i pochodzenia. Ze względu na duży popyt w związku z szukaniem swojej tożsamości i rosnącej ilości chętnych do odnajdywania tego typu informacji, ta dziedzina cieszy się coraz większą popularnością. W wielu miejscach na świecie uznawana jest nawet za osobną dyscyplinę naukową, tak traktuje się ją przykładowo na Zachodzie, w krajach anglosaskich. W takiej rzeczywistości na uczelniach wyższych przeprowadzane są na jej temat seminaria i różnorodne kursy.

Włodzimierz Dworzaczek, ojciec polskiej genealogii

Gdy mówimy o genealogii nie można pominąć wspomnienia wielkiego człowieka, jakim był Włodzimierz Dworzaczek. Ważny polski historyk, heraldyk oraz genealog, który w 1943 roku, był pracownikiem warszawskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Po zakończeniu II wojny światowej zaczął pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w późniejszych latach ostatecznie dostał tytuł profesora zwyczajnego. Do jednej z wielu zasług jakie są mu przypisywane, należy wydanie w 1959 roku pierwszego w literaturze polskiej podręcznika o nazwie „Genealogia”. Został on podzielony ostatecznie na dwie część, z czego pierwsza to właściwy podręcznik wypełniony faktyczną treścią, natomiast drugą część stanowią załączone 183 tablice, mające przedstawiać genealogię rodzin panujących w Polsce i krajach sąsiednich oraz najważniejszych, względem Polski, rodzin magnackich.

Genealogia- nauka, pasja, niezwykła przygoda

Z biegiem czasu tematyka poruszana przez dziedzinę genealogii, jak i ramy jej przydatności diametralnie się zmieniły i znacznie poszerzyły swoje horyzonty. Kiedyś miała być pomocna w dużej mierze do umacniania podziałów społecznych, a nawet stanowiła ich niepodważalne potwierdzenie. Aktualnie jest to nieodłączne narzędzie w pracy wykonywanej przez historyków, a mianowicie daje możliwość dogłębnego określenia relacji jednego człowieka z drugim, oczywiście przy pomocy odpowiednich źródeł historycznych. Nauka ta przerodziła się dla wielu ludzi w pasję i pomysł na spędzanie wolnego czasu, w domowym zaciszu z rodziną lub w samotności. Oprócz głównego, ogólnego znaczenia terminu, jakim jest genealogia, dla każdego oznacza to coś zupełnie innego, każdy podczas takich badań przechodzi przez swoją własną, indywidualną przygodę.

Źródła:
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Genealogia
– http://teki.bkpan.poznan.pl/index_informacje.html
– Szlęzak, K. Urbańska, K. Jędrzejewski, P. Genealogia. Odkryj Historię swoich przodków.