Badania genetyczne pomocą w genealogii?

Nowe technologie mają bardzo duży wpływ na rozwój i popularność genealogii. Dzięki Internetowi i szybkiemu dostępowi do informacji, możemy odkrywać naszą historię, przeglądać dokumenty online, czy korzystać z programów tworzących graficzne drzewa genealogiczne. Okazuję się, że osiągnięcia z zakresu medycyny, a przede wszystkim genetyki mogą również pomóc w tych poszukiwaniach! To, że naukowcy dziś potrafią przeanalizować cały materiał genetyczny człowieka w zaledwie kilka godzi pomaga już nie tylko w wykryciu chorób genetycznych, czy w przeprowadzeniu testów na ojcostwo, ale również pozwala na przeprowadzenie badania naszego pochodzenia etnicznego, sprawdzenia ile mamy genów wspólnych z neandertalczykiem, ale przede wszystkim poznania biologicznych krewnych, o których dotąd nie mieliśmy pojęcia! Spróbuj wykorzystać badania genetyczne!

Jak pomogą badania genetyczne?

Wykorzystanie badań dna w genealogicznych jest możliwe, dlatego, że nasze unikatowe DNA dziedziczymy. Dostajemy po połowie genów od taty i mamy, ale DNA nie dzieli się równo i niestety nie mamy ich po 25% od każdego z dziadków, czy 12,5% po każdym z pradziadków. Wiemy, że każdy z nas ma na pewno, geny odziedziczone po dziadkach i pradziadkach i tak dalej aż do praprapradziadków. Istnieje około 50% prawdopodobieństwa, że mamy geny wszystkich naszych prapraprapradziadków, potem to prawdopodobieństwo zdecydowanie spada i dochodzi do tzw. „ utraty przodków”. To, że my nie mamy już ich genów nie znaczy, że nasi rodzice, czy dziadkowie ich nie posiadają, dlatego też ważne jest zrobienie takiego testu najstarszym przedstawicielom rodziny.

Genealogiczne badania DNA można podzielić na trzy rodzaje.

Test DNA autosomalnego

Jest to test wykonywany na podstawie informacji, jakie są zapisane w naszym DNA zawartym w 22 parach chromosomów. Pozwala on na znalezienie krewnych niezależnie od linii pokrewieństwa, a więc zarówno w linii męskiej i żeńskiej. Znaleziony w ten sposób krewny to osoba, z którą dzielimy, co najmniej jeden długi odcinek DNA. Taki odcinek, jest kombinacją nukleotydów, nazywany w skrócie SPN. Pomoże on w odkryciu nieznanych krewnych genetycznych, którzy są zazwyczaj wystarczająco bliscy, by można było ich umieścić na swoim drzewie genealogicznym. Często są to krewni w linii bocznej, więc zanim zrobisz swój test autosomalny rozbuduj drzewo o boczne linie!

Najlepiej wykonać takie badanie za pośrednictwem portalu genealogicznego, który ma w swojej ofercie testy DNA, dlatego, że dzięki ogromnej bazie zarejestrowanych użytkowników istnieje większe prawdopodobieństwo znalezienia krewnych, ale również na zweryfikowanie tego pokrewieństwa, odkrycie wspólnego przodka, a w konsekwencji do połączenia obu drzew w jedno wspólne. Ważne jest również, to, że takie bazy są regularnie aktualizowane i jeśli kiedykolwiek nasz krewny wykona sobie takie badanie zostaniemy o tym poinformowani i będziemy mogli zweryfikować nasze pokrewieństwo. Warto zaznaczyć, że tego typu badania DNA mogą pomóc w odszukaniu linii rodziny, do której dotarcie, w przypadku osób adoptowanych, lub wychowywanych przez jednego rodzica nie byłoby możliwe tradycyjnymi metodami genealogicznymi.

Najpopularniejsze firmy oferujące badania genealogiczne DNA


https://www.familytreedna.com/
Możliwość znalezienia krewnych wśród innych użytkowników: TAK
Dodatkowe informacje:
– firma oferuje wszystkie rodzaje testów YDNA, mtDNA, atDNA


https://www.ancestry.com/dna/
Możliwość znalezienia krewnych wśród innych użytkowników: TAK
Dodatkowe informacje:
– tylko test atDNA


https://www.myheritage.pl/dna/
Możliwość znalezienia krewnych wśród innych użytkowników: TAK
Dodatkowe informacje:
– tylko test atDNA


https://www.23andme.com/
Możliwość znalezienia krewnych wśród innych użytkowników: NIE
Dodatkowe informacje:
– możliwość połączenia badań DNA genealogicznego z badaniami medycznymi
– badanie nie jest wysyłane poza USA


https://livingdna.com/
Możliwość znalezienia krewnych wśród innych użytkowników: TAK
Dodatkowe informacje:
– jedyna firma mająca siedzibę w Europie, Wielkiej Brytanii
– za dodatkową opłatą możesz uzyskać drukowaną wersję wyników twoich badań

Test autosomalny DNA pozwala również na poznanie grup etnicznych, do których należeli nasi przodkowie. Przedstawione są one zazwyczaj procentowo według danej grupy etnicznej. Dane te oparte są na wcześniej zebranych informacjach – w populacjach poszczególnych regionów. Pozwalają one prześledzić historię naszej rodziny z czasów, z których nie mamy danych genealogicznych.

Test DNA Chromosomu Y (YDNA)

To test dla wszystkich tych, który interesują się poszukiwaniami po mieczu, tzn. krewnymi noszącymi to samo nazwisko. Jest to badanie DNA chromosomu Y, który przekazywany jest w niemal niezmienionej formie z ojca na syna. Niestety takie badanie mogą wykonać jedynie mężczyźni! Panie muszą namówić na nie dziadka, tatę, albo brata. W przypadku tego badania, liczą się zmiany sekwencji, mutacje, jakie zachodzą w Chromosomie Y. Zmiany te są na tyle częste, że dziedziczenie ich pozwala na ustalenie wspólnego przodka.

Dzięki wieloletnim badaniom nad chromosomem Y naukowcy ustalili, że wszyscy żyjący współcześnie mężczyźni pochodzą od genetycznego Adama, który prawdopodobnie żył w środkowej Afryce sześćdziesiąt tysięcy do osiemdziesięciu tysięcy lat temu.

Kiedy ludzie w małych grupach opuścili Afrykę dziesiątki tysięcy lat temu i zasiedlali różne części świata każda grupa rozwijała i przekazywała w linii męskiej wyraźne mutacje, które pozwalają nam zidentyfikować każdą z nich. Dotychczas wyselekcjonowano 18 podstawowych wersji chromosomu Y, które pochodzą od prehistorycznych mężczyzn, których potomkowie w linii prostej żyją do dziś. W Europie wyróżnia się zaledwie pięć takich haplogrup Y DNA.

Ten rodzaj testu DNA pozwala nam też na weryfikacje bliższej nam historii, na oszacowanie prawdopodobieństwa pokrewieństwa naszych męskich krewnych z innymi mężczyznami noszącymi to samo nazwisko. Istnieje kilka rodzajów tego badania, polegające na sprawdzeniu YDNA-37, 67, 111 oraz 700 markerów. Jeśli dwóch przebadanych mężczyzn po wykonaniu badania Y-67 ma 67 tych samych markerów, to mają oni 50% prawdopodobieństwa, że ich wspólny przodek żył trzy pokolenia temu, a 90% prawdopodobieństwa, że żył na przestrzeni pięciu pokoleń. W takiej sytuacji wystarczy porównać ich drzewa genealogiczne, aby potwierdzić wspólnego przodka.

Test DNA mitochondrialne (MT DNA)

DNA mitochondrialny dziedziczymy tylko po matce, i jest przekazywany tylko w linii żeńskiej z matki na córkę. Jest ono niestety najmniej przydatnym dla genealoga przede wszystkim, dlatego, że mutacje mtDNA występują bardzo rzadko, raz na od 300 do 600 pokoleń, a więc raz na około 10 tys. lat. Ciężko jest badając dwie próbki ocenić, stopień pokrewieństwa, bo sprawdzane osoby mogą być spokrewnione na przestrzeni od 200 do nawet 2000 lat!

W Europie istnieje osiem wariantów mtDNA, co znaczy, że pochodzimy od ośmiu matek, które żyły w epoce lodowcowej. Tego typu badania doprowadziły również do odkrycia, że prawdopodobnie wszyscy obecnie żyjący ludzie na świecie pochodzą od jednej kobiety, tzw. mitochondrialnej Ewy, która żyła w Afryce Środkowej ok. 200 tysięcy lat temu.

Podsumowując samo przebadanie DNA nie daje nam jeszcze genealogicznych wyników. Jest ono wartościowe, kiedy możemy porównać je do badania innej osoby i stwierdzić czy jesteśmy ze sobą spokrewnieni czy nie. Im dłuższy wspólny odcinek DNA, tym bliższe jest pokrewieństwo. Zanim wykonasz takie badanie zastanów się bardzo poważnie nad wyborem firmy, której to zlecisz. Powinna ona przede wszystkim mieć jasne zasady przechowywania i dysponowania wynikami Twojego testu, ale również mieć szeroką bazę danych innych użytkowników, co pozwoli na odnalezienie Twoich genetycznych krewnych. Pamiętaj, że takie badanie warto wykonać dla najstarszych przedstawicieli rodziny, ponieważ w swoim DNA będą posiadali geny, które w młodszych pokoleniach zostały już utracone.

Genealogiczny test DNA możecie Państwo zamówić też przez naszą stronę – więcej szczegółów tutaj