O sobie: Bartosz jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Genealogiczna pasja towarzyszy mu już od lat szkolnych. Od dawna zgłębiając dzieje własnej rodziny i z zamiłowaniem oddając się nauce paleografii zdobył kluczowe doświadczenie niezbędne dla poszukiwań genealogicznych. Korzystając z rozmaitych źródeł jest w stanie odkryć wiele, ale wie też, że niektóre fakty na zawsze pozostaną tajemnicą naszych przodków.

Obszar specjalizacji: Królestwo Kongresowe ze szczególnym uwzględnieniem historycznej Małopolski, Galicja.

Języki: angielski, rosyjski, niemiecki, łacina

Zainteresowania: Hipologia, marynistyka, architektura kamieniczna

Bartosz Mikołajczyk