ARSRECO – זיהוי של הצילומים לא מוכרים שלך

ARSRECO – זיהוי של הצילומים לא מוכרים שלך

אנחנו אוהבים צילומים ישנים. במשך זמן רב מאוד הצוות שלנו עבד בתחום הזיהוי הארכיוני של התמונות – במיוחד בהכרה של מקומות, אויפה צולמו אותם. באמצעות אלה אנחנו תומכים במחקרים גניאלוגיים ובקטעים לא מוכרים של ההיסטוריה המשפחתית.
המחקר הגנאלוגי לעיתים קרובות קשור לתצלומים משפחתיים. אנחנו עוזרים לעקוב אחר גורלם של בני המשפחה על ידי מיון וזיהוי של תמונות.לפיכך,אנחנו יכולים לאשר את מקום מגוריהם במקומות מסוימים או לחשוף נתונים חדשים, לגבי המורכבות הגנאלוגיים.
העבודה שלנו מאפשרת לנו ללמוד על המקומות מאין האבות הקדמונים שלנו הגיעו, וגם מאפשרת לנו להכיר איפה הם גרו, וטילו. לפעמים אנחנו מכסחים את האגדות משפחתיות, ולפעמים אנחנו מאשרים אותן.
יש להדגיש שאנחנו לא מזהים את האנשים שהם נמצאים בתמונות.

הצעה

השירותים שלנו הם לאנשים ששומרים תצלומים בלתי מזוהים בארכיונים המשפחתיים שלהם ורוצים לדעת יותר עליהם. אנחנו מספקים זיהוי של התצלומים האלה ואנחנו מנסים לאסוף מידע רב מכל צילום מסוים.
קודם כל, אנחנו מגדירים את המקום, שבו הצילום צולם – אנחנו גם מנסים להגדיר GPS קואורדינטות. אם זה אפשרי, אנחנו מסדרים תמונות מארכיונים משפחתיים בסדרה. בדרך כלל אנחנו מגדירים תאריך משער של צילום. ההצעה שלנו מתאימה לצרכים האישיים של כל לקוח.
במצב כאשר כמה צילומים יהיו חלק מסדרה אחת מאותו מקום, או אם מידע, המסופק על ידי הלקוח באופן משמעותי עוזר לנו במחקר, אנחנו נותנים 10% הנחה.

שירות

  • אימות ראשוני של מידע וקביעה שלו, אם הזיהוי אפשרי.
  • עריכת הצעה אישית עם הערכת עלות.
  • אנליזה של חומרים שנאספו – ארכיונית והשוואתית.
  •  הכנת תיאור מפרט של תמונות, באופן נגיש, אסתטי ונכר.

arsreco@yourrootsinpoland.pl