גזירה של שם משפחה

גזירה של שם משפחה

שם משפחה הוא רכיב בסיס שמזהה משפחה מסוימת. אנליזה של שם משפחה לאפשר לנו להעשיר את הידע הגניאלוגית בנושא היבט תרבותי ולעיתים קרובות היא משיגה מעבר למסגרות כרונולוגית שמונתה על ידי מקורות כתובים. שירות זה כולל 6 שלבים:

  • אנליזה בלשנית על סמך שינויים היסטוריים בשפה הפולנית,
  • רישום של תרבות שבה משפחה מסוימת התישבה,
  • קביעה של מקומות ותדירות הופעת שם משפחה מסוים,
  • בדיקה אם שם משפחה מופיע על סמלים לאומיים ורשימות של אצילות פולנית,
  • גרסאות שונות של שם משפחה,
  • חיפוש של אנשים מפורסמים עם אותו שם משפחה.

אנחנו מנתחים גם שמות נכונים אחרים כגון: כינוי, סמל, שם או שם מקומי.