Potwierdzanie polskiego obywatelstwa

Potwierdzanie polskiego obywatelstwa

Potwierdzanie polskiego obywatelstwa to badania skupione na skompletowaniu niezbędnej ilości odpowiednio potwierdzonych prawnie dokumentów świadczących o więzach krwi z polskimi obywatelami, aż do 3 pokoleń wstecz. Zabieg ten jest konieczny w procesie uzyskania polskiego obywatelstwa. Usługa ta składa się z 4 etapów:

  • Wstępna weryfikacja informacji i ustalenie możliwości potwierdzenia polskiego obywatelstwa
  • Przygotowanie spersonalizowanej oferty wraz z kosztorysem i planem poszukiwań
  • Przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w celu odszukania wszystkich niezbędnych dokumentów
  • Uzyskanie urzędowo potwierdzonych dokumentów.

Posiadacze polskiego paszportu są upoważnieni do podjęcia studiów na terenie całej Unii Europejskiej.