Legalizacja pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu w Polsce to długotrwały i skomplikowany proces administracyjny. Ta usługa skierowana jest zarówno do tych, którzy wiedzą o swoim polskim pochodzeniu i zamierzają osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, jak i tych, którzy chcą  legalnie mieszkać i pracować na jej obszarze.

Pakiet 1:  Karta pobytu stałego

  • Prowadzimy poszukiwania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia polskiego pochodzenia.
  • Kompletujemy dokumentacje niezbędna do złożenia wniosku
  • Pomagamy w wypełnianiu wniosków i formularzy
  • Asystujemy przy załatwianiu wszelkich formalności w urzędzie

Pakiet 2: Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

  • Kompletujemy dokumentację niezbędna do złożenia wniosku
  • Pomagamy w wypełnianiu wniosków i formularzy
  • Asystujemy przy załatwianiu wszelkich formalności w urzędzie